Voorwaarden VanBuuringen Counselling & Coaching

1        VanBuuringen Counselling & Coaching handelt te allen tijde integer en in het belang van de coachee.  

2        VanBuuringen Counselling & Coaching garandeert u geheimhouding van alle gesprekken.

3        Zowel VanBuuringen Counselling & Coaching als de coachee

(gecoachte persoon) kan de gesprekken stopzetten met een opzegtermijn van 14 dagen..
Zegt de coachee (gecoachte persoon)de gesprekken voortijdig op,
dan worden de reeds betaalde gelden gerestitueerd.
Dit met aftrek van de administratie kosten.
Zegt VanBuuringen Counselling & Coaching de gesprekken op,
dan vindt er restitutie van het gehele betaalde bedrag plaats,
met aftrek van de reeds gevoerde gesprekken.

4        Na afloop van de gesprekken vindt er een evaluatie plaats

5        Bij coaching die door een bedrijf wordt betaald vindt er, indien dit gewenst is,
een afsluitend gesprek plaats binnen het bedrijf.

6        Betalingen dienen vooraf per maand te worden voldaan.

7        Vr aanvang van de gesprekken is het bedrag wat per maand betaald moet worden,
gestort op (bank)rekeningnummer: 1433.14.319.
Ten name van VanBuuringen Counselling & Coaching

8        Bij vervolggesprekken worden telkens per maand verlengt

Betaling zie artikel 7

9        Alle vervolggesprekken duren 1uur en 15 minuten.

10    Uw naam en adres worden nooit doorgegeven.
Zij kunnen alleen voor eigen mailings worden gebruikt.

11    Indien u geen mailings wenst te ontvangen maakt u dit kenbaar.