Werkwijze

Intake gesprek
Er vindt een intake gesprek plaats. Dit gesprek duurt ongeveer 1 uur.
Tijdens dat gesprek maken we kennis en komt naar voren wat er van elkaar kunnen verwachten.
Daarin analyseren u en uw coach wat u wilt. Tevens benoemen we het einddoel. Dat is waar u naar wilt streven.
Het einddoel is het uitgangspunt. Als u uw doel heeft gesteld, gaat u op dat moment een contract aan met u zelf.
Dit alles om uw doel met behulp van uw coach te bereiken.

Coachingsgesprekken
Door middel van gesprekken en opdrachten die u mee krijgt verandert uw wereld.
Zaken die uw creativiteit belemmeren worden onder de loep genomen.
Met uw wilskracht en talenten komt u tot nieuwe inzichten. Dit alles de hulp van onze coaches.
U gaat de uitdaging met uzelf aan maar ontvangt ondersteuning.
Doordat u niet alleen staat, maar samen werkt met uw coach, gaat u de uitdaging aan.
U neemt een nieuw besluit. Maar u wilt dat, om een toekomst in te gaan die goed voor u is.

U staat centraal
In deze gesprekken staat u centraal. Niet de coach.
De gesprekken die volgen vinden plaats op geregelde tijden.
Dit kan zijn: één keer per twee of drie weken.
Deze gesprekken duren gemiddeld 1uur en 15 minuten.

Tijdsduur
U gaat een contract aan voor minimaal drie maanden.
In deze drie maanden leert u veel over u zelf en uw mogelijkheden.
Na deze drie maanden kunt u de coachingsbegeleiding verlengen met telkens een maand.

Studenten
Bij studenten is de gemiddelde tijd dat de gesprekken plaatsvinden 2 maanden.

Gesprekken en opdrachten
In deze gesprekken komen natuurlijk verschillende zaken aan de orde.
U krijgt opdrachten van uw coach waar u aan moet werken.
U werkt aan uw opdrachten in de periode wanneer u niet bij de coach komt.
De opdrachten kunnen bijvoorbeeld zijn: een dagboek bijhouden.
Maar ook werken aan verandering in uw gedrag, houding etc.

De fase tussen de gesprekken geeft veel ruimte om anders te leren kijken, denken en handelen.
U doet alles om uzelf in beweging te krijgen om uw doel te bereiken.

Effectiviteit
Na deze fase kijken wij samen met u waarin u affectiever bent geworden.
Waarin u beter functioneert. Hoe u al het nieuw aangeleerde vast kunt houden
en dit alles een deel van uw wezen wordt.

“Blinde vlekken”
In deze periode kijken we ook naar de “blinde vlekken”. Houdingen, gezichtuitdrukkingen
de intonatie in uw stem. Zaken die een ander ziet, maar waar u zich niet van bewust bent.
Maar wat zeker elementair is in uw voorkomen.

Telkens als u bij uw coach komt, verteld u over uw vorderingen.
Gezamenlijk kijken we wat er goed gaat.
Die verandering houdt u vast.

Het einddoel als startpunt
Het coachen start met als doel het einde van het coachingstraject voor ogen te nemen.
Kortom, we starten met het te bereiken resultaat. Het is een doelgericht traject.
De coach zorgt ervoor dat u verder kunt. Ook als het coachingstraject is afgerond.
Het nieuwe gedrag hoort dan bij uw persoonlijkheid.
Door een plan te maken, kunt u uw nieuwe gedrag vasthouden.
Maar ook kijken we wat er eventueel nog verder moet gebeuren.
Dit kan door cursussen te volgen of een andere begeleiding zijn.

Nieuwe eigenschappen vasthouden
Natuurlijk hangt alles af waaraan u wilt werken.
Maar ook hoelang het duurt eer u uw nieuwe eigenschappen heeft aangeleerd.
Het is van groot belang dat u de nieuwe eigenschappen “eigen” maakt
anders vervalt u snel weer in uw “oude”gedrag. Gedrag dat u niet langer wenste.

Evaluatie
Na dit alles vindt er een evaluatie plaats en wordt het traject afgesloten met u.
Loopt het traject via uw werkgever?
Dan vindt er ook een afsluitend gesprek samen met u en uw werkgever plaats.